Connected Transport Corridors: de winst van (data) delen

Het was een van de mijlpalen die op 3 juni bij het ITS European Congress ’s ochtends als aansprekend voorbeeld van de Dutch Reality werd belicht: de Connected Transport Corridors. Binnenkort zullen in de corridors Amsterdam, Groot-Rotterdam en Zuid-Nederland doorlopend gegevens worden gedeeld en daarmee dus een veelheid aan nieuwe technieken in de praktijk worden gebracht. Het doel: betere doorstroming, meer veiligheid en efficiëntere logistieke planning. Bij een stakeholdersbijeenkomst van Connected Transport Corridors tijdens het ITS European Congress in Eindhoven bleek de animo onder vervoerders en overheden groot.

Volgens Paul Swaak (Talking Logistics, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) is de nood om te komen tot Connected Transport Corridors hoog. ‘Als we nu niets doen, loopt de ochtendspits over een paar jaar naadloos over in de avondspits’, aldus Swaak. Op de weg wordt het immers steeds drukker, het vrachtverkeer groeit gestaag en tegelijkertijd moeten forse klimaatdoelstellingen worden gehaald.

Swaak benadrukte dat bij Connected Transport Corridors sprake moet zijn van wederkerigheid. ‘Vervoerders en verladers willen van wegbeheerders, provincies en gemeenten iets terugkrijgen als ze informatie delen: prioriteit bij verkeerslichten, betere verkeersinformatie en meer begeleiding bij de route. Gebiedsbeheerders zien dankzij de informatie die ze krijgen wat er aan vrachtverkeer op ze afkomt.’ Een eerste stap naar landelijke afstemming is het verbinden van de drie grootste corridors: Amsterdam, Groot-Rotterdam en Zuid-Nederland. Swaak: ‘Het doel is dat het delen van data en de systematiek eromheen vanaf begin 2020 in de drie betrokken corridors gaat groeien.’