Smart Industry Jaarevent opent eerste editie Conferentie Nederland Digitaal

De eerste editie van de Conferentie Nederland Digitaal, met als thema Artificial Intelligence (AI), is op 18 maart in Hilversum afgetrapt met het Smart Industry Jaarevent. Dit event was gericht op mkb-ondernemers uit de industrie, om hen te helpen verder te digitaliseren aan de hand van praktijkvoorbeelden, workshops en handige tools. Het event werd geopend door Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer.

Dit past in de aanpak van Smart Industry om samen met bedrijven, medewerkers, kennisinstellingen en overheid een sprint te trekken naar de digitale toekomst. Die aanpak is omschreven in de Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021, die de FME- en Smart Industry-voorzitter tijdens het Smart Industry Jaarevent van vorig jaar overhandigde aan de staatssecretaris.

Investeren in scholing noodzakelijk

Volgens Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink heeft Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa. Deze razendsnelle digitalisering heeft echter ook een keerzijde. Mensen moeten namelijk ook met deze nieuwe technologieën, robotisering en digitalisering kunnen werken. Vandaag opgedane kennis kan morgen namelijk alweer achterhaald zijn. Naast de noodzaak van het intensief bijscholen van mensen, is er ook sprake van personeelstekorten. Niet alleen de overheid moet dit probleem heel serieus nemen en helpen om mensen zo snel mogelijk om- en bijgeschoold te krijgen, ook het bedrijfsleven moet volgens Dezentjé Hamming bereid zijn tijd te investeren in scholing om te begrijpen wat de huidige versnelling van de digitalisering van de industrie betekent.

Oproep aan ondernemers

De voorzitter van FME en Smart Industry deed daarom tijdens het Smart Industry Jaarevent een oproep aan de ondernemers in de zaal: "Ga als ondernemer nu al nadenken over hoe je de productiviteit in jouw onderneming op peil houdt en verbetert en hoe je daar iedereen in je bedrijf bij betrekt. We moeten van ‘lean management’ naar ‘smart management’.”

Conferentie Nederland Digitaal

Deze eerste editie van de Conferentie Nederland Digitaal duurt tot en met 21 maart. De conferentie is georganiseerd door ondernemers, onderzoekers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, overheden en media om een impuls te geven aan de strategie van het kabinet om de positie van Nederland als digitale koploper van Europa te behouden. Deze zogenoemde Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) 2018-2021 werd in juni 2018 gepresenteerd door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.