Subsidieregeling voor mkb-werkplaatsen opent 2 april

Op 2 april opent bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Subsidieregeling mkb-werkplaatsen. Het doel van de regeling is onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de oprichting van zogenaamde mkb-werkplaatsen. In een mkb-werkplaats leren en oefenen studenten praktijkgericht hoe zij moeten omgaan met digitaliseringsvraagstukken. Tegelijk helpt het mkb'ers met het maken van een digitaliseringsslag.

Opening Digitale Werkplaats Groningen
In oktober 2019 opende staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer de mkb-werkplaats in Groningen.

Digitalisering verandert de economie en samenleving in snel tempo en biedt kansen voor bedrijven om hun productiviteit te verhogen. Dit is belangrijk omdat de samenleving steeds meer digitaliseert.

Een gebrek aan kennis is het belangrijkste knelpunt voor mkb'ers om de kansen van de digitale economie te benutten. Bij onderwijsinstellingen is juist veel kennis aanwezig over:

  • (productiviteitsverhogende) technologische innovaties
  • de mogelijkheden van digitalisering van bedrijfsprocessen

Daarnaast is het belangrijk voor onderwijsinstellingen dat studenten leren en oefenen in de beroepspraktijk.

Het programma 'Versnelling digitalisering mkb' wil het mkb beter verbinden aan de digitale economie.

Roadmap digitalisering

Studenten maken in het kader van onderwijs, scans voor mkb'ers om te bekijken hoe zij digitalisering in hun bedrijf kunnen inzetten. De scan is een concreet en praktisch stappenplan (zogenaamde roadmap). Ook wordt in de mkb-werkplaatsen actief algemene kennis gedeeld met mkb'ers over enerzijds de digitalisering via een openbaar toegankelijk digitaal platform en anderzijds het aanbieden van seminars en webinars.

Budget

In 2020 is € 2 miljoen beschikbaar. De maximale ondersteuning per project is € 450.000.

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door een mbo- of hbo-instelling, een universiteit of een combinatie hiervan.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 19 mei 2020.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van RVO.