Online platform helpt scholen om onderwijs op afstand te organiseren

Kennisnet heeft in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de verschillende onderwijsorganisaties in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, het platform lesopafstand.nl ontwikkeld. De website moet scholen helpen om onderwijs te kunnen blijven geven nu veel leerlingen niet meer fysiek naar school kunnen.

Onderwijs op afstand
Beeld: Paul Voorham

Wel les, niet op school

Eerder besloot het kabinet om scholen en kinderdagverblijven te sluiten tot en met 6 april. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo tot en met 6 april geen les meer krijgt op hun school. Op dit moment zijn scholen hard aan de slag om het onderwijs op afstand te organiseren voor deze kinderen. Daarbij geven de scholen prioriteit aan het organiseren van onderwijs aan eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

Stappenplannen en werkvormen

Publieke en private partijen ontwikkelen nu verschillende waardevolle initiatieven om scholen te helpen hun onderwijs op afstand vorm te geven. lesopafstand.nl bundelt deze initiatieven. Op het nieuwe platform vinden leraren en schoolleiders stappenplannen voor de invoering van onderwijs op afstand, zodat zij een goede afweging kunnen maken wat in hun situatie de beste vorm is. Denk daarbij aan hoe ze omgaan met ICT-faciliteiten, zowel op school als bij leerlingen thuis. Ook zijn verschillende werkvormen te vinden die leraren kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van hun lessen.

Waardering

Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob hebben veel waardering voor de wijze waarop scholen met de situatie omgaan:

“Scholen, leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners zijn vol energie aan de slag om het onderwijs op hun school op afstand te organiseren. Het is fantastisch om te zien hoe zij hiermee omgaan en hoe ouders daarin ondersteunen. Want we realiseren ons, ook van hen wordt nu veel gevraagd. We zien mooie en inspirerende dingen gebeuren. Deze voorbeelden zullen we bundelen, zodat scholen van elkaar kunnen leren en we ook ouders zo goed mogelijk ondersteunen.”

Meer weten?

Inspirerende voorbeelden van andere leraren zijn de komende tijd te vinden op de website leraar.nl.

Coronavirus

Actuele informatie over de aanpak van het coronavirus en de maatregelen hierbij is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Ook staan hier veelgestelde vragen over het coronavirus voor het onderwijs en kinderopvang. Deze informatie wordt continue geactualiseerd.