Conferentie Nederland Digitaal

Het belang van digitalisering is tijdens de coronacrisis nog eens extra duidelijk geworden. De samenleving en Nederlandse economie digitaliseren dan ook in snel tempo. Dit vraagt om een goede balans tussen het benutten van kansen en het verkleinen van de risico’s. Waarbij we rekening houden met bescherming van onze grondrechten. Tijdens de jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid.

Jaarlijks zet de conferentie in op:

 • zichtbaar maken waar digitalisering in Nederland verantwoord wérkt
 • startschoten lossen om initiatieven op grote schaal uit te rollen
 • het creëren van nieuwe verbindingen tussen groepen
 • het voeren van een maatschappelijke discussie met publiek en politiek over maatschappelijk verantwoord digitaliseren
   

Doelgroepen

Alle groepen die bepalend zijn voor digitalisering in Nederland komen in deze week bijeen. De conferentie richt zich op deelnemers van verschillende achtergronden zoals:

 • overheden
 • bedrijven
 • kennisinstellingen
 • onderwijs en maatschappelijke organisaties

De deelnemers zijn actief in zowel ontwikkeling als toepassing van digitale technologie of zijn gebruikers daarvan zijn of stellen beleidsmatige kaders voor digitalisering.

Initiatiefnemers

De jaarlijkse conferentie is een initiatief van het kabinet. De conferentie wordt georganiseerd door drie ministeries:

 1. ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
 2. ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 3. ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

De programmering van de Conferentie Nederland Digitaal is gebaseerd op de prioriteiten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. De programmering komt tot stand met bedrijven, overheden, kennisinstituten, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Het programma kent een verdeling in de volgende thema’s:

 • artificiële intelligentie
 • datadelen en –toegang
 • digitale inclusie en vaardigheden
 • digitale overheid
 • digitale connectiviteit
 • digitale weerbaarheid

Sociale media Nederland Digitaal

Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons dan op:

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nederlanddigitaal.nl.

Hashtags

Wilt u ons taggen op sociale media? Gebruik dan de volgende #hashtag:

 • #NLDigitaal

Conferentie 2021 in beeld

De tweede editie van de jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal vond plaats van 8 tot en met 10 februari 2021. Vanwege corona was de conferentie helemaal online. Het programma werd in samenwerking met netwerkorganisatie Noorden Digitaal ingevuld.

Bekijk de eindvideo om een impressie van de conferentie te krijgen.

Openingsfilm Conferentie Nederland Digitaal 2021