Conferentie Nederland Digitaal 2020

De Conferentie Nederland Digitaal gaat niet door vanwege de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op deze pagina leest u het programma dat voor de conferentie was gepland.

Onze samenleving en onze economie digitaliseren. Dit brengt niet alleen kansen maar ook uitdagingen met zich mee. Op verzoek van de Tweede Kamer organiseert het kabinet daarom jaarlijks de Conferentie Nederland Digitaal. Dat doet het kabinet in samenwerking met het bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties.

De succesvolle eerste conferentie was in maart 2019 in Hilversum. Er is kennis uitgewisseld, gedebateerd over ethisch digitaliseren en het Beraad Nederland Digitaal is voor het eerst bijeengekomen. Daarnaast zijn handen ineen geslagen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en de economie in snel tempo veranderen. Bekijk alle opbrengsten van de eerste Conferentie Nederland Digitaal.

Tweede editie in 2020 in Groningen

De tweede editie zou plaatsvinden van 16 tot 19 maart 2020, maar is afgelast vanwege de maatregelen van de overheid om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De organiserende partijen Rijksoverheid, NWO en NoordenDigitaal gaan in overleg over mogelijkheden om de conferentie op een ander moment te laten plaatsvinden.

Programma

Tijdens de conferentie tonen we de resultaten van een jaar digitalisering. Dit doen we aan de hand van de prioriteiten in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0. We gaan werken aan:

 • opschaling van alle initiatieven
 • pilots en good practices gericht op innovatie
 • ruimte voor talent
 • borging van veiligheid
 • bescherming van publieke waarden

We zorgen dat:

 • zichtbaar is waar digitalisering in Nederland verantwoord wérkt
 • startschoten zijn gelost om initiatieven op grote schaal uit te rollen
 • nieuwe verbindingen tussen groepen zijn gecreëerd
 • maatschappelijke discussie met publiek en politiek wordt gevoerd over maatschappelijk verantwoord digitaliseren

De Conferentie Nederland Digitaal 2020 is een vierdaags evenement dat bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. maandag: Digitaal Talent Dag, met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in een coördinerende rol
 2. dinsdag en woensdag: ICT.OPEN, de internationale wetenschapsconferentie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 3. donderdag: Nederland Digitaal Dag, verzorgd door:
  • ministerie van EZK
  • ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

De Digitaal Talent Dag op maandag 16 maart zal gewijd zijn aan het ontwikkelen en behouden van digitaal talent in Nederland in al zijn facetten. Van digitale vaardigheden voor het dagelijks leven en soft skills voor de digitalisering van sectoren, tot innovatieve Research & Development en toponderzoek. Het gaat over:

 • onderwijs
 • werkgelegenheid
 • loopbaanontwikkeling
 • (en nog veel meer)

Tijdens de conferentie zullen er diverse events in de stad en de regio zijn. Deze events zijn voor inwoners en ondernemers door Noordelijke initiatiefnemers, waaronder een avondprogramma, georganiseerd door:

 • gemeente Groningen
 • provincie Groningen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • samenwerkingsverbanden in Noord-Nederland

Innovatiemarkt

Gedurende de conferentie zal in MartiniPlaza een doorlopende innovatiemarkt zijn met wisselende stands gericht op de doelgroepen van de verschillende conferentiedagen.

Doelgroepen

Alle groepen die bepalend zijn voor digitalisering in Nederland komen in deze week bijeen. De conferentie richt zich op deelnemers van verschillende achtergronden zoals:

 • overheden
 • bedrijven
 • kennisinstellingen
 • onderwijs en maatschappelijke organisaties

De deelnemers zijn actief in zowel ontwikkeling als toepassing van digitale technologie of zijn gebruikers daarvan zijn of stellen beleidsmatige kaders voor digitalisering.

Sociale media Nederland Digitaal

Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons dan op:

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nederlanddigitaal.nl.

Hashtags

Wilt u ons of de conferentie taggen op sociale media? Gebruik dan de volgende #hashtags:

 • #NLDigitaal
 • #NLDigitaal2020
 • #NederlandisAAN

De eerste editie van de conferentie in beeld

Benieuwd naar de sfeer, de concrete resultaten en opbrengsten van de eerste Conferentie Nederland Digitaal? Deze eindfilm geeft u een indruk.

Eindfilm Conferentie Nederland Digitaal

Openingsfilm Conferentie Nederland Digitaal 2019

Openingsfilm Conferentie Nederland Digitaal