Datadeelcoalitie voor bedrijven

De datadeelcoalitie voor bedrijven gaat kennisdelen en gezamenlijk (in co-creatie) een afsprakenstelsel opzetten om makkelijk, veilig en vertrouwd cross-sectoraal data te delen. Hierdoor wordt het vooral voor MKB-bedrijven makkelijker om data tussen sectoren te delen en te profiteren van de kansen van de data-economie. De coalitie betreft een samenwerking tussen bestaande datadeelinitiatieven, brancheverenigingen, kennisinstellingen, bedrijven en experts, vanuit de markt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ondersteunt het initiatief..

Om de dataeconomie in Nederland verder te versterken, is meer samenwerking op het gebied van datadeling tussen bedrijven nodig. Partijen worden uitgenodigd om zich bij de datadeelcoalitie aan te sluiten. Voor deelname wordt van deelnemers o.a. een bijdrage in tijd van vier dagen per maand gevraagd om gezamenlijk te komen tot afspraken voor het makkelijk, veilig en vertrouwd delen van data. EZK draagt bij aan het initiatief in de vorm van een medefinanciering voor de eerste fase.